Generalistische basis GGZ: voor wie?

Vanaf 2014 vallen mijn werkzaamheden onder de generalistische basis GGZ. Wilt u meer achtergrondinformatie, dan kunt u kijken op de site www.invoeringbasisggz.nl

Wat doet een psycholoog in de Generalistische basis GGZ?
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend en maakt daarbij gebruik van verschillende therapievormen. De psycholoog zal een intake doen en daarna met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen.

Voor welke klachten kan een cliƫnt terecht bij een psycholoog in de Generalistische basis GGZ?
Een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan verwijzen naar de GB GGZ indien er sprake is van een psychische stoornis (volgens de DSM V) of een vermoeden daarvan. Het College van Zorgverzekeraars heeft een lijst vastgesteld met diagnoses die binnen de basis GGZ behandeld mogen worden. Te denken valt daarbij aan:
- angsten
- depressieve klachten
- psychische klachten na een traumatische gebeurtenis
- lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is
- dwangmatig handelen of gedachten die steeds terug komen.
De behandeling is in 1e instantie gericht op het verhelpen van psychische klachten. Soms kan dat niet volledig en is verminderen voldoende om zo de klachten beter beheersbaar te maken waardoor kwaliteit van leven verhoogd kan worden.

Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek e.a. zijn uitgesloten van de basisverzekering.
Als u toch psychologische hulp wilt, zult u de behandeling hiervan zelf moeten betalen, of eventueel vanuit een aanvullende verzekering.