THERAPIEVORMEN

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige stoornissen. De behandeling is kortdurend en vaak klachtgericht. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende therapievormen.

cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die problemen in stand houden. De manier waarop we tegen onszelf, anderen en de omgeving aankijken beïnvloedt vaak hoe we ons voelen. Soms hanteren we denkpatronen die negatieve gevoelens tot gevolg hebben of versterken. Ook de manier waarop we ons gedragen kan bijdragen tot het ontstaan en voortduren van emotionele problemen. In een cognitieve gedragstherapie inventariseert de psycholoog samen met u via welke invalshoek (vaak gedachten en gedrag) er gewerkt kan worden aan verandering/herstel. Vervolgens zult u daarmee op gestructureerde manier gaan oefenen, zowel tijdens de sessies als daarbuiten.
(zie voor meer informatie www.vgct.nl ).

EMDR
EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS (post traumatische stress stoornis) en andere trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. EMDR kan ook gebruikt worden bij langer bestaande klachten, zoals een negatief zelfbeeld op grond van vroegere pestervaringen.
(zie voor meer informatie www.emdr.nl ).

Oplossingsgerichte therapie
Bij oplossingsgerichte therapie worden niet de problemen uitgediept maar de mogelijkheden die u zelf al in huis heeft om met deze problemen om te gaan. Men gaat er hierbij van uit dat u de oplossing, zonder dat u het zich bewust bent, al in u heeft. Samen met u wordt gezocht naar de sterke kanten, de hulpbronnen, en hoe deze kunnen worden gebruikt bij het anders omgaan met het probleem. Hierdoor wordt het gemakkelijker te hanteren.

Mindfulness
Door mindfulness leert u aandacht te hebben voor alles wat zich aan u voordoet, waarbij het belangrijk is toe te laten wat u ervaart, zonder er direct over te oordelen. U leert op zo’n manier een andere houding te vinden ten aanzien van wat zich in u afspeelt, een meer observerende houding.
Voor informatie over de trainingen zie de pagina over mindfulness.

E-health
E-health is een vorm van behandeling die via het internet plaatsvindt. U kunt hierbij bijv. denken aan het toegestuurd krijgen van informatie en opdrachten, die u thuis kunt maken op een tijd dat het u schikt.
Ik maak in mijn praktijk gebruik van cliëntenlogin. U kunt op onderstaande button klikken om rechtstreeks in te loggen.
Deze vorm van behandeling wordt door mij altijd gecombineerd met gesprekken in de praktijk (blended care).