WACHTTIJD

Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee "soorten" wachttijden:
- de aanmeldingswachttijd:het aantal weken tussen het maken van een eerste afspraak en het moment dat die afspraak plaatsvindt.
- de behandelingswachttijd: het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Er is geen behandelingswachttijd,na de intake wordt meteen gestart met de behandeling.
U wordt opgeroepen voor een intake op volgorde van aanmelding. Uitzondering is als uw huisarts vindt dat een spoedige intake noodzakelijk is en hierover contact met mij opneemt.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende diagnoses of zorgverzekeraars. Wel heb ik voor een aantal zorgverzekeraars een zorgplafond waardoor het voor kan komen dat u in de 2e helft van het jaar niet meer bij mij terecht kunt. Mocht ik voor een bepaalde zorgverzekeraar het zorgplafond bereikt hebben, dan vermeld ik dat op de website.

U kunt altijd contact opnemen met collega's in de buurt en informeren of u daar sneller geholpen kunt worden. Adressen van collega's kunt u vinden via de website van het PPA www.ppalmelo.nl en de LVVP www.lvvp.info.

"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."

Voor meer informatie zie onder documenten: factsheet NZA wachttijden .