MINDFULNESS

Mindfulness betekent je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder erover te oordelen. Het gaat over een manier van ‘zijn’ waarbij je open en bewust in het leven staat. Mindfulness kan helpen om een andere houding tegenover (psychische) problemen te ontwikkelen. Het is gebleken effectief bij somberheid en depressieve gevoelens, werkstress en burn out, piekeren, angst en spanning en chronische pijn.

Mindfulness heeft 2 belangrijke componenten: ten eerste het trainen van de aandacht,het herkennen van wat er op elk moment in je gedachten, je lichaam en je stemming gebeurt. Ten tweede het ontwikkelen van een nieuwsgierige en accepterende houding tegenover je ervaringen.Er ontstaat een mildere houding.

Er wordt vanuit diverse universiteiten onderzoek naar mindfulness gedaan ( o.a.naar de effekten van MBCT (mindfulness based cognitive therapy) door mevrouw Prof.dr. Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen,). Meer informatie kunt u vinden op de website van de VVM (www.vereniging voormindfulness.nl )en VMBN (www.vmbn.nl )

Sinds januari 2011 geef ik groepstrainingen mindfulness. De volgende training zal gegeven worden op woensdagavond en start 4 september 2019. Zie onder documenten: informatie mindfulness.

Mindfulness leer je door te doen. Het is daarom geen theoretische maar een praktische training.Er wordt een werkmap uitgereikt, die na iedere bijeenkomst wordt aangevuld met nieuw materiaal. Daarnaast worden er enkele CD’s meegegeven met daarop begeleide aandachtsoefeningen.
U kunt de meditaties ook hier downloaden (wachtwoord vereist; dit wordt verstrekt tijdens de training of individuele therapie).

Sinds januari 2013 organiseer ik regelmatig een terugkomavond. Deze avonden staan open voor iedereen die een mindfulness training heeft gevolgd. Het accent op deze avonden ligt op het samen oefenen. Er is ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.
De volgende terugkomavonden zijn op woensdag 28 augustus, maandag 30 september en dinsdag 19 november 2019.
Plaats: de Johanneshoeve, Dalweg 39 te Westerhaar.Graag van tevoren aanmelden. De avonden gaan door als zich minimaal 5 deelnemers hebben opgegeven.

Vanaf 27 februari 2019 zal er weer een (zelf)compassietraining worden aangeboden.(zie onder documenten: compassie).De training staat ook open voor mensen die nog geen mindfulness training hebben gevolgd.
Compassie is het vermogen oms betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het is een algemeen menselijke eigenschap die zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe. We leren hoe het komt dat je vaak kritischer bent t.o.v. jezelf dan t.o.v. anderen. Hoe kun je leren om jezelf eraan te herinneren dat lijden/stress een gedeelde menselijke ervaring is en jezelf troost bieden? Hoe kun je meeleven met andere mensen zonder over je eigen grenzen te gaan/uitgeput te raken?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat (Zelf)compassie een positieve correlatie heeft met geluk en mentale gezondheid en een negatieve correlatie met angst en depressie.
Iedereen kan leren compassie in zichzelf te herkennen, ontwikkelen en verdiepen.Net als de mindfulness is de compassietraining een ervaringsgerichte training.
Er wordt een werkmap en CD''s met oefeningen uitgereikt. De oefeningen zijn met een wachtwoord ook hier te downloaden.

Vanaf september 2017 ben ik als parttime docent verbonden aan de mindfulness opleiding van de werkplaats aandachtig leven in Friesland. www.werkplaatsaandachtigleven.nl