WERKWIJZE

In een telefonisch aanmeldingsgesprek wordt geïnformeerd of u door de huisarts bent verwezen. Er wordt een inschatting gemaakt of uw hulpvraag past binnen het aanbod van de praktijk. Zo ja, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst en in volgorde van aanmelding benaderd voor het maken van een afspraak.

Als er een afspraak is gemaakt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van deze afspraak, een aanmeldings- en een toestemmingsformulier (zie onder documenten: aanmeldingsformulier , toestemmingsformulier. De wachttijd tussen het tijdstip van aanmelding en het eerste gesprek varieert, afhankelijk van de drukte in de praktijk. Indien nodig kan u na overleg met de huisarts op korte termijn terecht.

Tijdens het eerste gesprek, een intakegesprek, wordt geprobeerd zicht te krijgen op de problematiek, op de klachten die er zijn en met welke zaken deze klachten mogelijkerwijs samenhangen.
In of aansluitend aan dit gesprek zal mogelijk ook gebruik gemaakt worden van diagnostische instrumenten. Veelal zal dit zijn in de vorm van vragenlijsten.

Na de intake bespreek ik met u of en in hoeveel gesprekken ik u denk te kunnen helpen, m.a.w. aan welk van de 4 zorgproducten u wordt toegewezen: Er zijn 4 zorgproducten (behandeling):
- kort (voor lichte DSM stoornissen, max. 294 minuten)
- middel (matige DSM stoornisssen, max. 495 min.)
- intensief (ernstige DSM stoornissen, max. 752 minuten)
- chronisch (chronische stabiele stoornissen, max. 750 min.).
Afhankelijk van de ernst van de klacht, de zogenaamde zorgvraagzwaarte, wordt u binnen een van deze 4 zorgproducten behandeld.

Het totaal aantal minuten wordt vastgesteld door alle tijd die gemoeid is met de behandeling bij elkaar op te tellen (hierbij kunt u o.a. denken aan de tijd die gemoeid is met de aanmelding, de gesprekken, telefonisch overleg, de voorbereiding en uitwerking van de gesprekken, de administratie en berichtgeving aan bijv. de huisarts).

Constateer ik dat u niet binnen de GB GGZ geholpen kan of mag worden dan verwijst ik u terug naar de huisarts.
Hiervoor wordt dan het zogenaamde "onvolledige behandeltraject" in rekening gebracht (max. 120 minuten). Mogelijk is dan een verwijzing naar de specialistische GGZ nodig of juist de hulp die de HA zelf biedt samen met de POH GGZ.

Aan het eind van de intake wordt een behandelplan opgesteld wat met u zal worden besproken.
De huisarts krijgt een kopie van dit behandelplan, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

Aan het eind van de behandeling volgt een evaluatiegesprek. Daarbij wordt u ook gevraagd om een klanttevredenheidslijst (zie onder documenten: vragenlijst klanttevredenheid ) in te vullen.

De duur van de gesprekken zal meestal 45 minuten bedragen.