VERGOEDING

In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Het eigen risico is voor 2018 vastgesteld op 385 euro.

Schriftelijke verwijzing
In alle gevallen dient u in het bezit te zijn van een schriftelijke verwijzing van de huisarts.

Niet nagekomen afspraken
Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, dat kan ook door het antwoordapparaat in te spreken of een mail te sturen. Als u niet afbelt of niet op de afspraak komt, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Het bedrag dat hiervoor geldt is m.i.v. 01-01-2018 € 47,50 (50% van het tarief voor een gesprek). Dit bedrag kan niet bij de ziektekostenverzekeraar ingediend worden.

Tarieven
De tarieven verschillen per ziektekostenverzekeraar en worden rechtstreeks door mij bij de zorgverzekeraar geïnd, als ik met hen een contract heb afgesloten. Als ik geen contract hebt met een zorgverzekeraar, krijgt u zelf de rekening en kunt u die vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Door de NZA (nederlandse zorgautoriteit) zijn er per zorgproduct maximum tarieven vastgesteld. Zie NZA tarieven GB GGZ
Voor een overzicht over de voor mijn praktijk geldende tarieven in 2018, ga naar tarieven 2018.
De prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ wordt in rekening gebracht wanneer u terug verwezen wordt naar de huisarts of in een vroeg stadium (na maximaal 120 minuten) besluit de behandeling te stoppen.

Het tarief voor zelfbetalers is € 95 per gesprek.

Contracten
Ik heb in 2018 contracten met bijna alle zorgverzekeraars afgesloten:
- Menzis (Menzis, Anderzorg)
- Zilveren kruis (Zilveren Kruis incl. ProLife, OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea mede voor haar volmachten IAK, Aevitae)
- VRZ (Zorg en Zekerheid, ONVZ (ONVZ,PNO,VvAA),ENO (Salland,HollandZorg,ZorgDirect)
- De Friesland Zorgverzekeraar
- DSW (DSW, Stad Holland, inTwente Zorgverzekeraar, a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen, de Amersfoortse, Ditzo, volmacht Aevitae)
- VGZ (Unive (Unive, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd), VGZ (VGZ, Bewuzt, MVJP, Volmacht:Aevitae, IZZ,IZA, UMC, VGZ Cares (volmachten: Aevitae, Caresco)

In 2018 heb ik geen contract met CZ, Delta Lloyd, Ohra en Caresq. Als u hier verzekerd bent, krijgt u zelf de rekening die u vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw zorgpolis.

Vanaf 2015 vergoeden verzekeraars VGZ, Univé, Umcz, IZA Gezond Samen en IZA Overig in het aanvullende pakket mindfulness bij burn-out klachten. De vergoeding is 350 euro per cliënt. Voorwaarden: de MBSR of MBCT moet gegeven worden door mindfulnesstrainers die VMBN lid categorie 1 zijn. Ook moet de deelnemer een verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts hebben. De verwijsbrief kan de deelnemer samen met de factuur van de trainer meesturen naar de verzekeraar.

Betallingsvoorwaarden
Voor de in mijn praktijk geldende betalingsvoorwaarden, ga naar betalingsvoorwaarden

Belangrijke mededeling
Om electronisch te kunnen declareren, heb ik van u de actuele verzekeringsgegevens nodig.
Ik verzoek u daarom vriendelijk om bij wijziging van verzekering dit aan mij door te geven.