ALGEMEEN

Mijn naam is Astrid Wortel.
Mijn praktijk voor eerstelijnspsychologie is sinds 1 januari 1996 gevestigd in Vriezenveen.

Het is een solopraktijk waarin ik 3 a 4 dagen per week werkzaam ben.
Vanaf half april 2007 werk ik ook in het Kulturhus in Westerhaar, in een ruimte in de huisartspraktijk van dr. Nillessen. Ik ben hier op maandagochtend en donderdagmiddag.Op de andere dagen werk ik in de praktijk in Vriezenveen.
Vrijdag is mijn vrije dag.

Er bestaat een goed samenwerkingsverband met andere zorgverleners binnen de gemeente Twenterand, zoals de huisartsen en het maatschappelijk werk. Ook werk ik samen met de psychosomatisch fysiotherapeuten van fysiotherapiepraktijk Oosteinde.
Ik neem deel aan het multidisciplinair overleg in Vriezenveen met huisartsen, maatschappelijk werk, POH-GGZ en schoolarts en schoolverpleegkundige.
Ook in het Kulturhus in Westerhaar vindt er regelmatig multidisciplinair overleg plaats. Naast eerder genoemde disciplines is daar tevens een psychiater aanwezig.

Vanaf 2013 maak ik samen met andere vrijgevestigde gz-psychologen/orthopedagogen deel uit van het PPA (platform psychologen en (ortho)pedagogen Almelo e.o.).Samenwerking wordt steeds belangrijker, niet alleen om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en waar nodig door te verwijzen naar een collega, maar ook om samen 1 aanspreekpunt te vormen richting huisartsen en zorgverzekeraars. Zie www.ppalmelo.nl

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. Zie onder documenten: kwaliteitsstatuut .

lidmaatschappen:
Nederlands Instituut voor Psychologen (N.I.P.: www.psynip.nl)
Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP: www.lvvp.info)
Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie├źn (VGCt: www.vgct.nl )
Vereniging EMDR Nederland (practitioner)( www.emdr.nl ).
Vereniging voor Mindfulness (VVM: www.verenigingvoormindfulness.nl )
Vereniging mindfulness based trainers in Nederland en Vlaanderen (VMBN:www.vmbn.nl )